رباعی شماره‌ی ۷۲۷


در خواب شوم نباشدم هیچ خبر
مدهوش شوم نباشدم هیچ به سر‎

هستند قرینه خواب و بیهوشی و مرگ
گر خاک شوم نباشدم هیچ اثر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید