رباعی شماره‌ی ۷۶۳


بیهوده نزن دگر دم از مذهب و کیش
بنگر که چه کرده‌ای تو با میهن خویش‎

دیگر زن و مرد و کودک و پیر و جوان
هرگز نخورد فریب عمّامه و ریش

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید