رباعی شماره‌ی ۶۲۲


گه خامشی و عبور به از گفتار است
‎گه رفتن دورِ دور به از دیدار است

جایی که ز التماس و خواهش گویند
گه حفظ کمی غرور به از اصرار است

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید