رباعی شماره‌ی ۶۳۱


عمرت به جهان چو روز دی کوتاه است
سیرت به جهان چو راه ری کوتاه است‎

مگذار زمین قدح که در بستر خاک
دستت به جهان ز جام می کوتاه است

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید