رباعی شماره‌ی ۸۱۲


ای عقل! بیا کزین جهان بگریزیم
از بند و اسارت زمان بگریزیم‎

تا چند اسیر آسمان‌ها و زمین
باید ز زمین و آسمان بگریزیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید