رباعی شماره‌ی ۶۷۰


حاشا که دگر صبر و قرارم باشد
باید به کجا روم که یارم باشد

هر آنچه که از دار و ندارم باشد
پایش بدهم که در کنارم باشد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید