رباعی شماره‌ی ۷۹۶


جمعی به کتابت و نگارش دیدم
‎یک عدّه به عرضه و نمایش دیدم

باقی همه در صف سفارش دیدم
دردا! نه کسی ز شوق دانش دیدم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید