رباعی شماره‌ی ۸۸۵


ای آنکه به رنگ و روی خود می‌نازی
سرخوش به قمار عاشقی می‌تازی‎

زان لحظه که با دلی غمین می‌بازی
با هر بد و خوب زندگی می‌سازی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید