رباعی شماره‌ی ۸۲۹


گر داشت فلک عنایتی بر انسان
«کآزاده به کام دل رسیدی آسان»

آنگه ز هزار و یک حکایت از عشق
یک قصّه شنیدنی نبودی اینسان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید