رباعی شماره‌ی ۸۲۶


قیمت نتوان نهاد بر عمر گران
‎چون گوهر بی‌نظیر باشد به جهان

آنکس که به رایگان تو را داد زمان
بر صدر نشان و تا ابد قدر بدان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید