رباعی شماره‌ی ۸۱۹


تا کی به ره موسی و عیسا برویم
‎بیخود به کنیسه و کلیسا برویم

بگذر ز خیال و باده بردار و بنوش
تا در پی دلبری پریسا برویم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید