رباعی شماره‌ی ۶۱۴


گر هست تو را رفیق همراه و نجیب
با قلب بزرگ و صبر و آرام و شکیب‎

هر لحظه به شکر و امتنان باش و سپاس
از اینکه تو را چنین کسی گشته نصیب

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید