رباعی شماره‌ی ۶۲۶


در پرده بسی نتیجه از زادن ماست؟
یا دادن جان ز بهر جان دادن ماست؟

بگذر ز جوابش ای خردمند عزیز
حاصل چو فقط ز پا بیفتادن ماست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید