رباعی شماره‌ی ۷۶۲


با مهر نهاده مرهمی بر دل ریش
‎بهتر ز نماز و مهر و سجاده به پیش

از بین هزار و یک طریقت به جهان
من را نبُود بجز همین مسلک و کیش

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید