رباعی شماره‌ی ۶۱۰


یک عدّه فقط فکر نمازند و ثواب
‎یک عدّه فقط فکر نگارند و شراب

یک عدّه فقط فکر حسابند و کتاب
هر یک به یقین کآن دو تباهند و خراب

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید