رباعی شماره‌ی ۸۸۲


آغاز شود قصّه ز یک دیداری
‎با عشق و امید و رغبت بسیاری

باقیش شود به جستن دیناری
تا ختم شود به قاب بر دیواری

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید