رباعی شماره‌ی ۸۳۵


سُفتیم به استخوان، دگر نیست توان
خفتیم به گورمان، دگر نیست نشان‎

پرسند: ز زندگی چه حاصل کردید؟
گفتیم به صد بیان، دگر نیست زبان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید