رباعی شماره‌ی ۷۴۶


هر بار که داده‌ او ز دنیا تصویر
‎با وسعت آن نموده ما را تحقیر

ای کاش خجل نبود و بی‌پرده بگفت
کز روز ازل چه دیده از ما تقصیر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید