رباعی شماره‌ی ۸۸۶


دادی به من اختیار و اندیشه بسی
‎گفتی نشوم اسیر دستان کسی

زین دست بدادی و گرفتی زان دست
کردی به غریزه‌ام مرا در قفسی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید