رباعی شماره‌ی ۷۶۰


ای مغز خمار من! همی باش به هوش
‎ای پا و سر و بدن! کمی باش به گوش

ای دیده‌ی خسته! بیش از این بسته نمان
ای فک و دهن! تو هم دمی باش خموش

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید