رباعی شماره‌ی ۶۷۷


از ما چه کسی مسافر خاک نشد
‎همراه غبار و گرد و خاشاک نشد

خوش آنکه نخوانده آمد و سرزده رفت
وز حافظه، یاد نیک او پاک نشد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید