رباعی شماره‌ی ۷۸۲


خواهی چو ببخشی به کسی از اموال
‎خود را بنما به ناخوشی در احوال

گر آمد و چاره جست و کردت تیمار
وی را پس از آن عطا بکن از هر مال

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید