رباعی شماره‌ی ۶۹۳


دردا که هر آنکه ظاهرش عالی بود
‎قلبش ز وفا و معرفت خالی بود

وآنکس که سخنوری فراوان می‌کرد
حرفش همه وعده‌های پوشالی بود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید