رباعی شماره‌ی ۶۴۲


بر گفته‌ی خود کمی تأمل بد نیست
بر کرده‌ی خود کمی تعقل بد نیست‎

با دیدن این جهان اسرار انگیز
بر باور خود کمی تزلزل بد نیست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید