رباعی شماره‌ی ۷۲۲


در چشم و نظر اگر چه آید بس خوار
‎یک دانه‌ی خفته گفته دارد بسیار

سرمای کشنده را سر آرد هر بار
تا وقت گل و جوانه گردد بیدار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید