رباعی شماره‌ی ۷۱۹


در هر گذری سوار دشمن به قطار
‎آماده‌ برای جنگ و تهدید و فشار

لیکن همگی ز ترس ما کرده فرار
باشی چو مرا همیشه هرجا به کنار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید