رباعی شماره‌ی ۷۳۰


با آنکه شکسته در قفس بالم و پر
‎باشد هوس پریدنم در دل و سر

دوزم همه دم بر آسمان چشم و نظر
تا آنکه رسد زمان پرواز و سفر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید