رباعی شماره‌ی ۸۴۰


چون پیر شدی ز جسم فانی دل کن
از لذّت و آمال جوانی دل کن

بگذر ز خیال ثروت و مال و منال
زین محبس خود چو می‌توانی دل کن

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید