رباعی شماره‌ی ۷۷۷


با آتش بمب و موشک و تیر و تفنگ
‎هر جای زمین ز خون مردم شده رنگ

بر مرز میان مردمان لعنت و ننگ
کز آن ثمری نشد بجز نفرت و جنگ

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید