رباعی شماره‌ی ۶۵۹


یک چند به نام و کام ما می‌چرخد
یک چند به قتل عام ما می‌چرخد‎

یک چند به انتقام ما می‌چرخد
این چرخ که دور بام ما می‌چرخد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید