رباعی شماره‌ی ۶۲۰


چیزی به زمانه بهتر از خواب کجاست؟
خوشتر ز فراغ باده‌ی ناب کجاست؟‎

ما را بجز این دو موهبت در دنیا
درمان دگر به جان بی‌تاب کجاست؟

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید