رباعی شماره‌ی ۶۷۱


گاهی نه تو را مهلت جبران باشد
نه بخت دوباره‌ای پس از آن باشد‎

شاید که نصیب و فرصتی در همه عمر
یک دفعه تو را رسد که الان باشد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید