رباعی شماره‌ی ۶۹۸


از عشق دلی شکسته بیزار شود
‎یک قلب دگر ز عشق او زار شود

زان قلب شکسته بشکند باز دلی
وین قصّه‌ی احمقانه تکرار شود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید