رباعی شماره‌ی ۷۸۸


قبل از اجلم خودم زبان داشته‌ام
ابزار نوشتن و بیان داشته‌ام

کذب است هر آنچه بعد من نقل کنند
از خاطره‌ای که در نهان داشته‌ام

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید