رباعی شماره‌ی ۷۱۲


یک زن به پیمبری دریغا نگزید
سهمی ز کتاب او به حوّا نرسید

نادیده گرفت حقوق انسانی زن
جاهل‌تر از این خدا به دنیا که بدید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید