رباعی شماره‌ی ۶۸۰


معشوقه که هم به چهره افسون بکند
‎هم با دل پاک و گفته مفتون بکند

پیدا نشود کسی که از خانه‌ی دل
او را به فریب و حیله بیرون بکند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید