رباعی شماره‌ی ۸۳۸


گر خویش یکی لقمه‌ نداری به دهان
وز فقر به گریه سر گذاری به نهان‎

پاسخ بده این سوال آسان و بگو
یک فرد دگر چرا بیاری به جهان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید