رباعی شماره‌ی ۸۵۵


بگذشت زمان و حل نشد مشکل تو
وز بحث نتیجه‌ای نشد حاصل تو‎

گفتند به صد زبان ولی کینه و خشم
افسوس! دمی جدا نشد از دل تو

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید