رباعی شماره‌ی ۸۰۷


تا کی به اسارت جماعت هستیم
قربانی سلطه و اطاعت هستیم‎

از بند رسوم کهنه باید برهیم
گر صاحب ذرّه‌ای شجاعت هستیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید