رباعی شماره‌ی ۸۱۷


اوّل غم و غصّه را به فردا فکنیم
‎دوّم ز شعف شرر به دنیا فکنیم

سوّم همه مست باده و بوسه و عشق
چنگی به میان زلف زیبا فکنیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید