رباعی شماره‌ی ۶۲۹


بی مُهر خرد که شرط هر پیمان است
‎بر بیعت عاشقان چنین پایان است:

یا عاشق و معشوقه به جنگند و نزاع
یا زآن دو یکی برده یکی سلطان است

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید