رباعی شماره‌ی ۶۷۳


در عشق، سخنوری چه آسان باشد
‎سختست عمل، چو صحبت از جان باشد

خلقی بنگر نشسته بیرون از گود
عاشق بُود آنکه مرد میدان باشد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید