رباعی شماره‌ی ۸۳۳


گر بود مرا توان حرکت به زمان
یکسر به ازل سفر نمودم به نهان‎

کآنجا به خود خدا دهم گفت و شنود
تا واسطه‌ای دگر نیارد به جهان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید