رباعی شماره‌ی ۸۰۹


کردیم گمان که فخر تاریخ شدیم
چون مخترعان چکش و میخ شدیم

غافل که بدست خود پس از صدها سال
مستوجب انقراض و توبیخ شدیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید