رباعی شماره‌ی ۶۷۴


شعری که مجیز پادشاهان باشد
تمجید خدای دین‌تباهان باشد

یا نعت کسی کز او رسالت دارد
بنوشته به خون بیگناهان باشد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید