رباعی شماره‌ی ۸۰۸


زآن روز که اشرف خلایق گشتیم
‎با عقل و خرد پی حقایق گشتیم

شیطان و خدا به جان هم افتادند
غافل که دگر به هر دو فایق گشتیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید