رباعی شماره‌ی ۶۵۷


از دست دل و دیده هزاران فریاد
کز فتنه‌ی این دو رفته ایمان بر باد‎

از دیده که هر کجا بجوید آن یار
وز دل که بیاردش کماکان در یاد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید