رباعی شماره‌ی ۷۷۹


از شرق به غرب و از جنوب تا به شمال
بر قوم و زبان و رنگ و دین، بحث و جدال

خود گشته گواه آنکه نقصان و کمال
در هرچه بجز خرد بُود وهم و خیال

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید