رباعی شماره‌ی ۷۷۳


ای منطق من! کمک بکن با ادراک
‎از روی زمین مرا ببر تا افلاک

تا روز اجل چنان شهابی چالاک
از بام فلک فرو بیفتم در خاک

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید