رباعی شماره‌ی ۸۸۰


از صلح و صفا اگر که رویا داری
پس از چه نشسته‌ای و پروا داری‎

گر منتظری کسی به پا برخیزد
از غیر خود انتظار بیجا داری

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید